معاونت توسعه و فناوری رسانه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد به منظور تکمیل نیروی انسانی خود در مشاغل مهندسی از بین فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه های دولتی نسبت به جذب نیرو با شرایط ذیل اقدام نماید.